bunden rollspel chatt

Den bygger på samma principer som Tryckfrihetsförordningen (TF).
Längre förklaring Plagiat betyder "en litterär eller konstnärlig stöld" och är egentligen inte ett rättsligt begrepp.Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras en fysisk person som är i livet.Längre förklaring Förlikning är en överenskommelse mellan parter som själva löser en rättslig tvist.API är en förkortning för " Application Programming Interface" eller programmeringsgränssnitt eller standard för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara.Kurswebb är en hemsida med information om en viss kurs.Reglerna om förvaltningsmyndigheternas organisation och arbete samt om förhållandet mellan enskilda och det allmänna.En typ av begränsning utgörs av regler om tystnadsplikt för stats - och kommunaltjänstemän.Längre förklaring Enskilda-bruk kopiering är rätten för privatpersoner att skapa en kopia av ett original (t.ex.Längre förklaring Verkshöjd är en term som bedömer ett verks konstnärliga särprägel, individualitet och originalitet.Synkron kommunikation Kommunikation som sker oss gratis chatt samtidigt mellan.ex.Rättsobjektet är inte en privatperson utan en förvaltning, myndighet, kommun eller liknande offentlig organisation.Utbildningsplattform kallas också lärplattform eller Learning Management System (LMS).Sverige har fyra grundlagar; regeringsformen från 1974, successionsordningen från 1810, tryckfrihetsförordningen från 1949 och yttrandefrihetsgrundlagen från 1991.Längre förklaring Öppna lärresurser eller "Open Educational Resources" (OER) är en beteckning för alla lärresurser som är fritt tillgängliga och som fritt och obegränsat får användas, kopieras och spridas (och i många fall även omarbetas för att sedan återigen spridas) samt oftast är tillgängliga via.
Längre förklaring Författningar, beslut och yttrande av myndigheter Upphovsrätt gäller inte till författningar, beslut eller yttranden av svenska myndigheter och officiella översättningar av författningar, beslut och yttranden av utländska myndigheter.
[L_RANDNUM-10-999]