För det första kan detta bero på den berörda produkten.
Försäljning av produkter som uppfyller vissa etiska normer) som riktas till konsumenter.
En näringsidkare kan dock inte hållas ansvarig för alla de upptänkliga tolkningar eller beslut som vissa konsumenter gör med anledning av deras affärsmetoder.
När konsumentkreditavtal säljs tillsammans med en annan finansiell produkt och inte tillhandahålls separat.Vanligt förekommande inom motorfordonshandeln.Ett telefonnummer eller en kupong).Exempel: EU-domstolen klargjorde att direktivet om otillbörliga affärsmetoder inte var tillämpligt på en nationell bestämmelse som förhindrade näringsidkare att ha sin butik öppen sju dagar i veckan genom att kräva att näringsidkarna väljer en dag i veckan då de har stängt, eftersom den berörda bestämmelsen.ØKontrollera den IP-adress som används för att lägga upp recensionen.När det gäller nekad försäljning eller omdirigering måste näringsidkarna enligt artikel.3 i direktivet om konsumenträttigheter informera konsumenterna om leveransbegränsningar senast i början av beställningsprocessen.Exempel: Motorfordon omfattas av fullständigt harmoniserade EU-krav rörande gränser för utsläpp av förorenande ämnen och förfaranden för att testa utsläpp av förorenande ämnen och koldioxid samt bränsleförbrukning (se förordning (EG) nr 715/2007).Exempel: En näringsidkare som erbjöd paketsemestrar angav priset på en försäkring i produktens sammanlagda pris.Exempel: En stor hotellbokningsplattform bötfälldes av handelsdomstolen i Paris för att ha visat vilseledande information om tillgången till boende och förekomsten av priskampanjer.Under de senaste åren förefaller de funktioner som har införts av vissa allmänt använda sökmotorer för att skilja mellan reklam och autentiska sökresultat ha blivit mindre märkbara för konsumenterna.Exempel: Det kan finnas konsumenter som tror att Spaghetti Bolognese faktiskt har framställts i Bologna eller Yorkshire Pudding i Yorkshire.Väsentlig information i köperbjudanden diskuteras i avsnitt.4.5.Om en affärsmetod är särskilt riktad till en viss konsumentgrupp, till exempel barn, är det önskvärt att affärsmetodens inverkan gratis sex cam chatta med dig online bedöms ur ett perspektiv som är representativt för den genomsnittliga medlemmen i denna grupp Begreppet genomsnittskonsument är inte ett statistiskt begrepp.I artikel 5 i direktivet om audiovisuella tjänster fastställs allmänna informationskrav för tjänsteleverantörer, medan artikel 9 anger de krav som alla audiovisuella kommersiella meddelanden måste uppfylla.I det tredje ärendet uppmuntrades konsumenter att köpa produkter genom mekanismer som syftade till rekrytering av andra försäljare, som uppmanades att betala ett inledande belopp eller abonnera på ett program för personliga köp.Jämförelseverktyg eller webbplatser för metasökningar som verkar mellan dem och konsumenterna i näringsidkarens namn eller för dennes räkning och tillhandahåller produkten.
Enligt artikel.2 i direktivet ska leverantörer av jämförelseverktyg som kvalificeras som näringsidkare enligt artikel.2 i direktivet och skickar kommersiella meddelanden med direkt anknytning till marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en konsument säkerställa att den information som lämnas av plattformen.
Därför kan artikel.3 i direktivet vara relevant som rättslig grund för att skydda en tydligt identifierbar grupp av konsumenter som är särskilt känsliga.


[L_RANDNUM-10-999]