Vid intervjuerna nämndes att man i vissa fall inte ser sig som en cam porr nav religiös verksamhet utan snarare som en social plats där medlemmarna kan få hjälp med språk och att kunna ventilera ekonomiska eller andra bekymmer.
Kapitel 3 inleds med en presentation av muslimska paraplyorganisationer som de lokala föreningarna i Västra Götalandsregionen samarbetar med.Men man försöker även att berätta Hadither och visa hur dessa kan tillämpas i vardagen.I ett par fall har föreningar hastigt fått byta lokal eller stå utan lokal då lokalerna har rivits och byggts.Att - 50 - Korankurser som föreningsverksamhet?De byts ut vart fjärde.I väntan på al mahdi får ayatollor sköta ett interrimsstyre, både politiskt och religiöst.Här lämnas alltså inte utrymme för itjihad.25 En informant från en turkisk moské säger: Atatürks reformer påminner om Sveriges syn på demokrati, men det finns muslimska grupper i Sverige som är antidemokratiska.Svenska kyrkan hade insamlingar och vi fick stöd av vår moderorganisation i London.Kartläggningsarbete pågick ett folkbildningsarbete mellan studieförbundet Sensus och organisationen Ibn Rushd kring frågor om religion, livsåskådning och samhälle.Enligt flera informanter är Islamiska sunnicentret i Göteborg, ISC den största muslimska föreningen i regionen.Avgörande tolkningsfrågor i dag handlar om vilken typ av frågor man som enskild muslim kan driva och hur man förhåller sig till auktoriteter i moskén.Utöver det gemensamma syftet med korankurserna, att inlemma barn och ungdomar i föreningens verksamhet och moskén med bönen i centrum, har vi utifrån intervjuerna urskiljt olika undervisningsfokus i korankurserna, till exempel språkundervisning, framförallt arabiska, undervisning utifrån berättelser, till exempel hadither samt undervisning om god moral.I två av föreningarna talar man om sin språkundervisning som något annat än religiös undervisning: Vi är ingen religiös förening.
[L_RANDNUM-10-999]