Den siste bland de danska ägarna, Henrik Ramel, har efterlämnat två byggnadsminnen åt eftervärlden, en vacker ladugård och tornbyggnaden till Örtofta kyrka.
Så även i Byalka.Åren uppfördes den nuvarande empirebyggnaden i tre längor kring en borggård.Familjen Barnekow innehade egendomen till 1826, då den siste arvtagaren tvingades sälja Widtsköfle till bankiren Jonas Hagman.Ilskan riktades såväl mot lagen och dess upphovsman som mot adeln och de kungliga ämbetsmän och soldater som stödde utskrivningarna och slog ner alla protester med stor brutalitet.1848 gift med riksdrotset greve.A.Möjligen kan han ha varit den som byggde den första sätesgården, ett pojkar att ha sex i omklädningsrummet tvåvåningshus i gråsten, eftersom det anses härstamma från 1300-talet.Så även Dahlanders fastighet, inklusive lekstugan.Han återvände till Amerika och hyllades som en av landets största hjältar.Detta sedan Nyrop refuserat flera av de förslag som Dahlander lämnat in sedan han fått uppdraget att rita en svensk byggnad!(Det var väl antagligen under denna tid som Per Svensson påbörjade arrendet.) Efter Ulricas son greve.G.De hade mycket att diskutera, bl a hur de skulle förverkliga drömmarna om ett gemensamt skandinaviskt rike under en kung, när nu Kristian (Karl) August blivit kronprins av Sverige.Efter en eldsvåda år 1770, då ladugård och sannolikt en del av slottsbyggnaden brann ner, förföll godsets byggnader och försåldes år 1781 till landshövdingen, greve Fredrik Ulrik von Rosen.Grevinnans dragoner Margareta von Ascheberg har gått till historien som en av många driftiga kvinnor i de skånska godsen som tvingades in i en ansvarsfylld roll som ägare, förvaltare och brukare när maken stupade eller blev tillfångatagen i kriget.Jag var en vanartig son.Den första borgen på Skabersjö byggdes under 1510-talet då Holger Gregersen Ulfstand var ägare.Eskiss till ett fyrtorn på Kullens fyrplats.Knutstorp var omtalad som sätesgård redan i mitten av 1300-talet, men inte förrän 1505 är det känt att den mäktiga Braheätten var ägare till egendomen.Den äldsta kända ägaren är Johan Uhrne som köpte gården runt 1647.Precis som flera andra vapen av idag är det en rakdragare, dvs man behöver inte vrida slutstycket utan man drar det rakt bakåt och för fram det så är en ny patron i loppet.

Otto Marsvin, som ägde Krageholm vid 1600-talets mitt, påstår sig ha byggt ett nytt eller gjort en omfattande restauration av slottet på Krageholm år 1639.
Vi är mediet, inte budskapet.
Malmöhus Malmöhus lär vara Nordens äldsta bevarade renässansslott, uppfört på den plats där Erik av Pommern under 1430-talet påbörjat byggandet av kastellet Malmöhus.

[L_RANDNUM-10-999]